Hakvoort daglicht_doorvalveilig 227196.v02

Doorvalveiligheid

Hakvoort daglicht voldoet aan de vereiste normen en classificaties en gaat daarin verder dan wat vereist is.

Op de site van Dakenraad staat een artikel over doorvalveiligheid. ‘’Jaren geleden viel een zoon van een vriend van mij door een lichtkoepel op een sporthal vier meter naar beneden. Gelukkig heeft hij niets aan het ongeval overgehouden maar vanaf dat moment ben ik eens in de wereld van de kunststof koepels gedoken” aldus Erik Steegman. “Uiteraard is het voor de jeugd verboden om op daken te komen en al zeker om een lichtkoepel te beschouwen als trampoline. Maar wat kunnen wij preventief doen tegen doorvalgevaar bij kunststof lichtstraten of lichtkoepels?” Hak4t Hakvoort daglicht heeft een slimme oplossing! 

Met de groeiende populariteit van zonnepanelen, klimaatinstallaties en groene daken neemt ook het aantal dak toetredingen toe. Deze ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid van daken. Voor de Hak4t groep, waar het merk Hakvoort daglicht onderdeel vanuit maakt, is het belangrijk om passende maatregelen te nemen om de veiligheid van o.a. werknemers en onderhoudspersoneel te waarborgen bij het betreden van daken met lichtstraten.

De keuze voor een kunststof lichtstraat
In het bouwbesluit staan diverse eisen voor lichtstraten. Genoemd wordt o.a. het gewicht van de constructie en de belasting veroorzaakt door personen, wind en/of sneeuw.  Daarnaast zijn er algemene doorvalveiligheidsmaatregelen voor lichtstraten en lichtkoepels. Een belangrijke norm is de NEN-EN 14963; 'Dakbedekkingen - Lichtstraat van kunststof met of zonder dakopstand'. Deze norm bevat criteria waaraan lichtstraten moeten voldoen om te worden beproefd en geclassificeerd. Door te voldoen aan de criteria van de NEN-EN 14963, kunnen fabrikanten aantonen dat hun lichtstraten voldoen aan specifieke veiligheidsnormen. Het naleven van deze normen draagt bij aan de doorvalveiligheid en duurzaamheid van de lichtstraten. Enkele van de criteria die worden behandeld in deze norm zijn: 

Weerstand tegen op- en neerwaartse belasting (DL/UL):
Dit criterium test de structurele sterkte van de lichtstraat en beoordeelt of deze bestand is tegen opwaartse en neerwaartse belastingen, zoals windbelasting of sneeuwbelasting. Het garandeert dat de lichtstraat stevig genoeg is om deze belastingen te weerstaan zonder vervorming of beschadiging.

Stootbelasting/hard body (HB):
Dit criterium test de weerstand van de lichtstraat tegen stootbelasting veroorzaakt door harde objecten, zoals vallende voorwerpen of hagel. Het controleert of de lichtstraat voldoende sterk is om dergelijke impact te weerstaan zonder breuken of scheuren.

Stootbelasting/soft body (SB):
Dit criterium test de weerstand van de lichtstraat tegen stootbelasting veroorzaakt door zachte objecten, zoals menselijke impact. Het zorgt ervoor dat de lichtstraat geen doorvalgevaar oplevert wanneer er per ongeluk op wordt gestoten.

De levensduur van polycarbonaat platen
Blootstelling aan ultraviolette (UV) straling is een belangrijke factor die de levensduur van polycarbonaat platen beïnvloedt. Langdurige blootstelling aan zonlicht en UV-straling kan degradatie van het polycarbonaat veroorzaken door afbraak van de polymeerketens, wat leidt tot verlies van sterkte en eigenschappen. Om de levensduur te verlengen, worden UV-beschermende coatings of co-extrusie toegepast op de platen.

Naast UV-straling dragen ook andere omgevingsfactoren, zoals hoge temperaturen, vochtigheid, chemische blootstelling en mechanische belasting, bij aan de veroudering van de platen. Deze factoren kunnen verkleuring, verlies van stijfheid, brosheid en uiteindelijk scheurvorming of breuk in het materiaal veroorzaken. Het is daarom van essentieel belang om bij het gebruik van polycarbonaat platen de juiste installatie- en onderhoudsprocedures te volgen. Zoals in het artikel van de Dakenraad te lezen is, wordt vaak geadviseerd om de kunststof materialen elke 10 jaar te vervangen.

Testen doorvalveiligheid
Wanneer polycarbonaat lichtstraten getest worden, dan gebeurd dat met een nieuwe polycarbonaat plaat gemonteerd in het systeem. Hak4t Hakvoort daglicht heeft met haar slimme lichtoplossingen de lichtstraten getest zonder polycarbonaat platen in het systeem, waardoor het verouderingsproces van de polycarbonaat plaat buiten beschouwing kan worden gelaten. Hak4t heeft met deze manier van testen een specifieke certificering voor de doorvalveiligheid verkregen. We kunnen een doorvalveiligheid van SB1200 garanderen (hoogste klasse) voor de levensduur van het product. Het is voldoende om één keer per jaar de doorvalbeveiliging visueel te controleren op zichtbare beschadigingen, wanneer er geen zichtbare beschadigingen of gebreken zijn hoeven de platen niet vervangen te worden na 10 jaar. De permanente doorvalbeveiliging kan zowel boven als onder de polycarbonaat platen worden gemonteerd.

Hak4t slimme lichtoplossingen gaat met haar merk Hakvoort daglicht als professionele producent en leverancier van o.a. kunststof lichtstraten en koepels daarin dus nog verder dan wat volgens de vereiste normen en classificaties vereist is. Voor meer informatie over doorvalveiligheid en de mogelijkheden die de Hak4t groep kan bieden kunt u contact met ons opnemen. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informatie te geven over onze oplossingen.

Nieuwsgierig hoe dit voor u van toepassing kan zijn?

marc-nieuwsgierig

Wij helpen u graag met uw vragen of keuze

Marc Hakvoort, CEO